Nguồn nước dùng cho hệ thống tưới tự động

Nước Phải lọc sạch, không rác, độ nhiểm phèn thấp.
Đối với nước giếng khoan phải có lọc cát khi dùng bình tưới sprays LX, cát nhiều sẽ làm nghẽn lọc, mòn thiết bị (béc phun)
Nguồn nước có thể từ :
1. Hầm chứa : Được xây dựng bằng bê tông cốt thép,nằm âm dưới mặt đất, trồng cỏ lên trên, thể tích phụ thuộc vào thiết kế tưới. Dùng máy bơm âm hoặc bơm khô để cung cấp hệ thống(máy bơm theo thiết kế).
2. Bồn có áp : Ở những nơi có bồn nước trên cao áp lực từ > 3 bars có thể dùng trực tiếp cung cấp cho hệ thống.

3. Nguồn cấp nước Thành phố : Đấu nối trực tiếp vào  đường ống cấp nước thành phố. Trường hợp này phải dùng bơm áp cung cấp cho hệ thống.

4. Giếng khoan : Giếng khoan là phương pháp thường dùng, giảm chi phí tiền nước, nhưng có những nhược điểm - Phèn, cát nhiều sẽ gây nghẽn lưới lọc, có những giếng khoan không ổn định về nguồn nước ngầm dễ hụt nước, bơm chạy mà không có nước. Trong trường hợp nguồn nước giếng khoan không ổn định ta phải dùng giếng khoan để cung cấp cho hầm, nguồn nước này sẽ được lắng cặn trong hầm trước khi bơm cung cấp vào hệ thống tưới. (KS. C.T.N. Lê Văn Đông - thiết bi tưới tự động)